Šifrovací hry se zúčastnili 4 žáci

V sobotu 6.6. proběhla v Čerčanech slíbená šifrovací hra mini I.Quest, pořádaná ve spolupráci se SRPDŠ. Hezké počasí asi odradilo případné zájemce a tak se hry zúčastnili 4 žáci, z toho dva členové šifrovacího kroužku. Vzhledem k malé účasti a rovnoměrným výkonům jsme vyhlásili všechny čtyři za vítěze.

Cílem soutěže bylo nalézt postupně všechny stanoviště, u posledního získat heslo a vrátit se na start. Po zaregistrování dostaly děti pomůcku, která nečlenům šifrovacího kroužku mohla pomoci s úkoly:

Nyní se podíváme na jednotlivé úkoly, které žáci řešili.

1. Startovní stanoviště - stereogram

Stereogram je obrázek, který využívá schopnosti lidských očí vnímat perspektivu. Při správném "zašilhání" na obrázek se objeví nápis TESCO. Další stanoviště tady žáci hledali u obchodního domu.

2. stanoviště - TESCO - mláďata:

Po správném přiřazení písmenek u mláďat živočichů k dospělým jedincům, se podařilo získat text: PREDKINEM. Další stanoviště bylo na bráně ke kinu.

3. stanoviště - KINO - transpoziční šifra "šnek":

Pokud žáci správně nalezli střed textu, mohli dokola kolem ulity rozluštit nápis: DALSIZASTAVKAJEPREDHASICARNOUVROSKOTOVEULICI.

4. stanoviště - HASIČÁRNA - logická hádanka:

Jednoduchá logická hádanka, kdy po prozkoumání prvních dvou řádku čtverečků zjistíme, že ve třetím čtverci se "sčítají" písmenka z prvního a druhého. Totéž platí i pro poslední řádku, kde nám na místě otazníčků vyplyne text: NA NAVSI.

5. stanoviště - NA NÁVSI - morseovka:

Na návsi  čekalo na soutěžící toto jednoduché znázornění morseovky, kde krátký Smart byl tečka a dlouhý americký školní autobus čárka. Z textu pak vzniklo slovo: HRBITOV.

6. stanoviště - HŘBITOV - substituční šifa ROT13

Substituční šifra ROT13 je vlastně posunutí abecedy o 13 písmen, takže místo A = máme písmeno N a obráceně. Zašifrovaný text zní: JDETEPOCESTENAHORUAHLEDEJTEDALSISTANOVISTEPOPRAVESTRANE.

7. stanoviště - NAD HŘBITOVEM - souřednice a význam v textu:

 

Kousek po cestě od hřbitová směrem k Chlumu bylo po pravé straně cesty další stanoviště. Na něm byly zadány zeměpisné souřadnice GPS zašifrované v textu. V každé větě textu se dal najít shluk písmen představující číslo a výsledné souřadnice tedy byly:

N 49°50.572', E 14°43.088'

Kdo neměl sebou GPS přístroj, mohl poslední stanoviště pochopit i z textu. Bylo třeba jít dále a dívat se vlevo.

8. stanoviště - CÍL

V cíl V cíli bylo třeba přečíst heslo, tedy "SOBOTA" a vrátit se na start, s informací kolik bylo celkem stanovišť.

V cíli si žáci rozebrali ceny, které zajistila členka výboru SPRDŠ paní Topoglidisová, která zároveň pomáhala s organizací. Děkujeme a těšíme se na další ročník, doufejme že i na větší zájem dětí.