Morseovka a využití periodické tabulky prvků

V další lekci jsme se podívali na morseovu abecedu a také na využití Mendělejevovy periodické tabulky prvků k šifrování.

Lesson 5.pdf (533014)