Jak zašifrovat a dešifrovat Myszkowskiho transpozici

Další podrobný článek, tentokrát na téma Myszkowskiho transpozice. Je podobná klasické sloupcové, ale vyznačuje se klíčem ve kterém se opakují písmenka a sloupečky s opakujícími se písmenky šifrujeme po řádku, místo po sloupci. Ale od začátku a prakticky.

Nejprve zašifrovat:

Text, který budeme šifrovat je např.: Myszkowski to vymyslel

Vybereme si klíč, např. slovo: "NEBE" a připravíme si text, který chceme zašifrovat do řádek, které jsou stejně dlouhé jako klíč, v našem případě tedy čtyři:

M Y  S Z
K O W S
K  I  T O
V Y  M Y
S L  E L

Ke klíči si přiřadímě pořadí sloupců, podle abecedy, tedy:

 N E B E
  3  2  1 2

A nyní tvoříme výslednou šifru tak, že u neopakujících se sloupečků (tedy první a třetí) přepíšeme text po sloupečkách a opakující se zapisujeme postupně zleva doprava u dvou stejných sloupečků (tedy druhý a čtvrtý), princip je podobný jako u sloupcové. Rozebereme si to pomalu.

Začneme třetím sloupcem, protože má abecední číslo 1. Ten přepíšeme jako v klasické sloupcové transpozici jako sloupeček.

SWTME

Dále máme dva sloupečky s číslem dvě, ty jsou tím pádem hned za sebou a vytvoříme je tak, že jejich znaky zadáme postupně po řádcích, tedy:

YZOSIOYYLL

A můžeme je samozřejmě v půlce rozdělit, aby to nebylo pro luštitele nápadné:

YZOSI  OYYLL

A následuje poslední část, tedy sloupeček s číslem tři, tedy první sloupeček:

MKKVS

Výsledná šifra je tedy: SWTME YZOSI  OYYLL MKKVS

Nyní dešifrovat:

Máme tuto šifru:

SWTME YZOSI  OYYLL MKKVS

a máme klíč: "NEBE"

Nejprve si zjistíme abecední pořadí v klíči:

N E B E
 3  2  1 2

Dále si zapíšeme šifrovaný text do řádek pod sebe a každou řádku si očíslujeme. Šifra nám převedla text z řádků do sloupců nyní musíme tady zase obráceně zabývat se řádky, nikoli sloupci. Musíme brát v úvahu, že dva prostřední sloupce mají stejné číslo, označíme si je hvězdičkou.

1   S W T M E 
2*   Y  Z O  S  I 
2*   O  Y  Y L  L

3   M K  K V S

Nyní se dáme do dešifrování. Podle klíče vidíme, že první řádka bude řádka s číslem 3 (tedy ve skutečnosti čtvrtá poslední:

M K  K V S

Dále máme první z  řádek, které jsou šifrované jinak a tyto musíme dešifrovat tak, že ve druhém řádku výsledku budou lichá písmena. Ze dvou řádků z hvězdičkou tedy vybereme lichá: Y Z O S I O Y Y L L

      Y O I  Y L (liché)

Podle klíče následuje první řádek, tedy:

S W T M E

A nakonec druhá část dvou řádků s hvězdičkou, tentokrát sudá písmena: Y Z O S I O Y Y L L

                Z S O Y L (sudá)

Výsledek tedy je:

M K  K V S
Y  O  I  Y  L

S W T M E
 Z  S O Y  L

A nyní můžeme dešifrovaný text číst po sloupcích, zleva doprava, od vrchu dolů.

MYSZKOWSKITOVYMYSLEL

Ačkoli to vypadá složitě, je to velmi jednoduché :)