Jak zašifrovat a dešifrovat sloupcovou transpozici

Ve druhé hodině jsme si ukázali několik šifer a nezbyl čas si ukázat, jak zašifrovaný text dešifrujeme. Probereme si to ve třetí hodině, ale kdo má zájem, může i v budoucnu použít návod v tomto článku.

Nejprve zašifrovat:

Text, který budeme šifrovat je např.: Sloupcová transpozice

Vybereme si klíč, např. slovo: "MESIC" a připravíme si text, který chceme zašifrovat do řádek, které jsou stejně dlouhé jako klíč, v našem případě tedy pět:

S L O U P
C O V A T
R A N S P
O Z  I  C E

Ke klíči si přiřadímě pořadí sloupců, podle abecedy, tedy:

M E S I C
4 2 5 3 1

A nyni tvoříme výslednou šifru tak, přepíšeme text po sloupečkách a pořadí sloupců je podle abecedy klíče, tady v našem případě je první pátý sloupec, druhý je druhý sloupec, třetí je čtvrtý sloupec, čtvrtý je první sloupec a pátý je třetí sloupec. Dostaneme tedy takový text:

PTPE LOAZ UASC SCRO OVNI

Nyní dešifrovat:

Máme tuto šifru:

PTPE LOAZ UASC SCRO OVNI

a máme klíč: "MESIC"

Nejprve si zjistíme abecední pořadí v klíči:

M E S I C
4 2 5 3 1

Dále si zapíšeme šifrovaný text do řádek pod sebe a každou řádku si očíslujeme. Šifra nám převedla text z řádků do sloupců nyní musíme tady zase obráceně zabývat se řádky, nikoli sloupci:

1  P T P E
2  L O A Z
3  U A S C
4  S C R O
5  O V N  I

A nyní se můžeme pustit do dešifrování. Přeházíme si řádky podle klíče, tzn. že první bude řádka 4, druhá bude řádka 2, třetí bude řádka 5, čtvrtá bude řádka 3 a poslední bude řádka 1. Výsledek pak tedy vypadá takto:

4  S C R O
2  L O A Z
5  O V N  I
3  U A S C
1  P T  P E

A nyní můžeme dešifrovaný text číst po sloupcích, zleva doprava, od vrchu dolů.

SLOUPCOVATRANSPOZICE

V dalším článku se podíváme na další šifru.