6. lekce - polyalafabetické substituční šifry a frekvenční analýza

V 6. lekci jsme pokračovali v subsitutučních polyalfabetických šifrách a probrali jsme Vigenerovu šifru a nakonec i nerozluštitelnou šifru Vernonovu. Poté jsme si vysvětlili základy frekvenční analýzy.

Lesson 6.pdf (452862)

Kulturní okénko: Edgar Allan Poe - povídka Zlatý brouk

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_brouk