5. lekce - Substituční šifry

V dnešní lekci jsme se začali zabývat substitučními šiframi. Předmětem hodiny byly jednoduché a velmi staré šifry Atbaš a Albam, poté Ceasarova šífra a obecně posuny (ROT) a z monoalfabetický cifer poslední substituce s klíčem. Poté jsme se lehce dotkli homofonních a polyalfabetických šifer (Albertiho šifra)

Lesson 5.pdf (335789)